Trách nhiệm xã hội

Tất cả mọi tổ chức và cá nhân đều cần có trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và đối với các nhân sự của họ. Legal United Law- với quan niệm “Tất cả mọi sự đóng góp dù nhỏ cũng đáng được trân trọng”. Theo đó, chúng tôi thường xuyên tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội trong vai trò của nhà tổ chức/ nhà tài trợ, bằng việc:

    -  Trao học bổng cho học sinh/ sinh viên;

    -  Tặng sách, báo, tạp chí cho các thư viện;

    -  Thiết lập các giải thưởng;

    -  Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí;

    -  Tư vấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật miễn phí;

    -  Định hướng và hướng dẫn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;

    -  Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên ngành;

    -  Và các hoạt động khác.

Legal United Law đã thể hiện trách nhiệm xã hội đối với các nhân sự của chúng tôi, với mục tiêu hướng đến sự phát triễn và ổn định bền vững, và mối quan hệ này được gắn bó bởi bộ Quy tắc Ứng xử (CoC) giữa chúng tôi và chính các nhân sự của mình.

 

Legal United Law là một trong số các công ty luật uy tín và hoạt động chuyên nghiệp ở trong nước, họat động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ về Tư vấn Pháp lý, Giải pháp Pháp lý và Dịch vụ Đại diện Pháp lý cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam. Sứ mệnh hoạt động của Công ty là hướng đến và mang lại "Sự thành công cho khách hàng" và “Biến các vấn đề thành cơ hội”.

    
Nét văn hóa đặc trưng của Legal United Law được tạo bởi tinh thần doanh nghiệp, và văn hóa công ty xây dựng dựa trên nhân tố con người. Các nhân sự của chúng tôi cùng làm việc, trên tinh thần kỷ luật cao cùng với sự hợp tác, gắn kết có tính tổ chức, chú trọng sự cởi mở, thân thiện và gọn nhẹ nhưng chặt chẽ trong quản lý. Những điều này đã tạo nên nét văn hóa hòa đồng và thân thiện trong Công ty. Văn hóa doanh nghiệp làm nên sự khác biệt của thương hiệu, chúng tôi đã tạo dựng và duy trì sự khác biệt này.

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com