Lĩnh vực hoạt động

legalunited 8


Dịch vụ của Legal United Law được cung cấp nhằm đảm bảo mức độ thỏa mãn cao nhất cho khách hàng và được xây dựng trên bốn (04) tiêu chí thuộc về: Chất lượng dịch vụ, Phương thức phục vụ, Sự tiện ích và cải tiến, Phí sử dụng hợp lý.

Dịch vụ cung cấp được hướng đến tính trọn gói, tính chuyên nghiệp cao nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ không giới hạn. Tất cả các dịch vụ đều hướng đến đối tượng phục vụ là các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Khách hàng có thể tìm thấy dưới đây những lĩnh vực tư vấn chuyên môn thuộc thế mạnh của chúng tôi.

  Đầu tư   Sở hữu Trí tuệ

  Doanh nghiệp

  Cạnh tranh

  Đất đai và Bất động sản

  Nhượng quyền thương mại

  Xây dựng

  Thương mại và Xuất nhập khẩu

  Đấu thầu

  Hợp đồng và Giao dịch

  Thị trường vốn, Tài chính

  Tái cấu trúc doanh nghiệp

  Lao động và Nhân sự

  Giải thể, Phá sản

Thuế, Kế toán và Kiểm toán

Tranh chấp và Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi cũng ý thức rằng, nhu cầu của khách hàng là đa dạng và luôn thay đổi, và vì thế ngoại trừ các dịch vụ trên, các luật sư của Legal United Law- bằng kinh nghiệm và kiến thức pháp lý thực tế sâu rộng, luôn đồng hành cùng với khách hàng giải quyết các trở ngại về mặt pháp lý.

Và mỗi năm, Legal United Law tại Việt Nam có khoảng từ 30- 40 khách hàng là các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước- họ là các khách hàng mới đã tin tưởng, lựa chọn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com