Dịch vụ tư vấn pháp lý về lao động

Tư vấn pháp lý về lao động, Legal United Law đã kết hợp với việc vận dụng luật pháp, văn hóa, tập quán và thực tế về hoạt động quản lý, làm việc và điều hành sản xuất kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp.

Chúng tôi đại diện cho cả người sử dụng lao động và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ bình đẳng, đúng pháp luật nhằm hạn chế sự vi phạm về quyền lợi- là nguyên nhân chính gây nên các bất đồng và tranh chấp.

Phạm vi tư vấn, liên quan đến và không hạn chế về: hợp đồng lao động, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, các chế độ về lao động, bảo mật trong quản lý lao động, tái tổ chức, tái cấu trúc, các vấn đề về đình công và các khía cạnh khác trong mối quan hệ về lao động và việc làm.

Trong tranh chấp lao động, chúng tôi đóng vai trò là “những chuyên gia hòa giải” nhằm tham gia giải quyết tranh chấp tại nội bộ doanh nghiệp, đã và đang giúp nhiều khách hàng đạt được các kết quả hòa giải thuận lợi.

Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động, nhận đại diện cho các thành viên trong doanh nghiệp, các nhà điều hành, các quản lý và nhân viên cấp cao giải quyết các khía cạnh liên quan tới lao động.

 

 

Dịch vụ Cung cấp Hệ thống Pháp lý Hoàn chỉnh
là hoạt động tư vấn, hướng dẫn, cung cấp, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, quản lý và thực hiện các công việc khác có liên quan đến hệ thống pháp lý của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. >>Tải về dữ liệu

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com