Dịch vụ tư vấn pháp lý về M & A

Legal United Law được đánh giá là công ty luật tư vấn hiệu quả trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ở Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên thực hiện các giao dịch M&A trong nước và một số các giao dịch M&A liên quốc gia.

Dịch vụ pháp lý về M&A của chúng tôi bao gồm:
- Tham gia đàm phán hợp đồng;
- Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý, kinh doanh, tài chính;
- Cơ cấu các giao dịch;
- Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch;
- Tư vấn thuế, lao động và những khía cạnh pháp lý khác phát sinh trong việc thực hiện giao dịch;
- Tư vấn đấu thầu để mua lại toàn bộ/ một phần tài sản của doanh nghiệp;
- Tư vấn đầu tư vốn, tài trợ vốn có liên quan;
- Tư vấn về tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi lọai hình doanh nghiệp);
- Tư vấn các khía cạnh về cạnh tranh và chống độc quyền có liên quan;
- Liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giúp khách hàng đạt được các giấy tờ cần thiết trong hoạt động M&A.

Các luật sư của chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng các phương thức giao dịch hợp lý nhất, và chúng tôi thực hiện vai trò đại diện các bên tham gia trực tiếp liên quan đến M&A, đến người cho vay, tổ chức trung tgian về tài chính, các quỹ đầu tư.

Ngoài các luật sư chuyên ngành và nhiều kinh nghiệm về M&A của chúng tôi, chúng tôi còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp- những người có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực về quản lý, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, bất động sản, môi trường và các lĩnh vực chuyên môn khác để cùng thực hiện các giao dịch về M&A cho trường hợp chuyên sâu và phức tạp.

 

Dịch vụ Tư vấn về Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Dịch vụ tư vấn về “Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng”: Doanh nghiệp không thể họat động nếu như không có nguồn có nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực của một doanh nghiệp là tòan bộ vốn kiến thức, kỹ năng và sức người đầu tư vào họat động sản xuất, kinh doanh, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp đó.. >>Xem thêm .

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com