Dịch vụ tư vấn pháp lý về bất động sản

Một trong những thế mạnh của Legal United Law là khả năng hỗ trợ khách hàng hoàn thành các giao dịch và dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản. Chúng tôi trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, hoàn tất thủ tục đầu tư, hỗ trợ trong việc quản lý hoạt động bán và cho thuê các sản phẩm của dự án và các giao dịch về bất động sản riêng lẻ”.

Dịch vụ được thiết kế riêng cho hai nhóm: Nhóm liên quan đến Dự án Bất Động Sản và Nhóm Giao dịch về Bất Động Sản riêng lẻ.

Trong từng trường hợp cụ thể, luật sư chuyên về bất động sản của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc cơ bản sau đây:

- Tư vấn, giới thiệu, giải thích các quy định của pháp luật Việt Nam về bất động sản, các thủ tục, chính sách, các loại thuế điều chỉnh có liên quan;

- Xem xét, đánh giá giấy tờ, tài liệu và tình trạng pháp lý của bất động sản;

- Hỗ trợ thẩm tra, xác minh, tìm hiểu thông tin về bất động sản; và chủ sở hữu/quản lý bất động sản;

- Dự thảo, soạn thảo hợp đồng, tài liệu giao dịch, chứng từ về giao dịch bất động sản;

- Hỗ trợ thực hiện việc chứng thực, công chứng giao dịch bất động sản;

- Làm chứng cho việc thực hiện giao dịch và thanh toán

Ngoài ra, với bất động sản là dự án, chúng tôi còn: Tư vấn chọn các giải pháp/mô hình tối ưu để thực hiện dự án; Thiết kế mô hình kinh doanh bất động sản đáp ứng chiến lược kinh doanh của khách hàng;Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án; Cung cấp các ý kiến pháp lý độc lập để giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn; Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản; Tham gia đàm phán và soạn thảo các hợp đồng xây dựng theo tiêu chuẩn của FIDIC hoặc AS400.

 

Dịch vụ Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư
chúng tôi đã thực hiện việc tư vấn cho nhiều các dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các dự án có sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để đầu tư vào các ngành y tế, giáo dục, tài chính, pháp luật, năng lượng, sinh thái, môi trường … và các hình thức đầu tư gián tiếp khác. >>Xem thêm

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com