Dịch vụ đại diện pháp lý

Legal United Law có kinh nghiệm sâu sắc về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam và các nước Châu Á, cùng với các mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi thực hiện dịch vụ pháp lý về đầu tư theo các hình thức sau đây.

Chúng tôi hành động trong vai trò của “Người Đại diện theo uỷ quyền” để nhân danh cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp (được hiểu là “Bên Giao đại diện”) thực hiện các hoạt động thương mại, kinh doanh và đầu tư theo chỉ dẫn hoặc không theo chỉ dẫn của Bên Giao đại diện.

Phạm vi cung cấp của Dịch vụ gắn liền với các nghĩa vụ của chúng tôi như sau:

- Thông báo cho Bên Giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện họat động đại diện;
- Tuân thủ chỉ dẫn của Bên Giao đại diện nếu chỉ dẫn đó không vi phạm pháp luật;
- Không thực hiện các họat động với danh nghĩa của Legal United Law hoặc của bên thứ ba trong phạm vi đại diện;
- Không tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba các bí mật liên quan đến hoạt động đại diện;
- Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện họat động đại diện.

Chúng tôi còn hành động trong vai trò của người/ bên trung gian tham gia các hoạt động thương lượng, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch cho một/ một số các bên có liên quan.

 

Cẩm Nang Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Sử Dịch Vụ Pháp lý

Cẩm Nang Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Sử Dịch Vụ Pháp lý: cẩm nang này là tài liệu nội bộ của Legal United Law trong việc cung cấp thông tin và định hướng khách hàng sử dụng dịch vụ, hướng dẫn về Quy trình Làm việc của Legal United Law và 30 câu hỏi/ quan tâm chính thường gặp cho các khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi. >> Tải về dữ liệu.

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com