Dịch vụ tư vấn pháp lý

Là một trong số các dịch vụ chính và chủ yếu của Legal United Law, được cung cấp theo các nhóm và lĩnh vực pháp lý theo như được liệt kê dưới đây:

- Đầu tư và Doanh nghiệp
- Đất đai, bất động sản
- Thiết kế và Xây dựng
- Đấu thầu
- Tài chính và Tín dụng
- Thị trường vốn
- Lao động và nhân sự
- Thuế, Kế toán, Kiểm toán
- Nhượng quyền thương mại
- Thương mại và Xuất nhập khẩu
- Hợp đồng và Giao dịch
- Tái cấu trúc doanh nghiệp
- Giải thể, phá sản
- Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

“Suy nghĩ tích cực, hành động cẩn trọng”

 Nhận lời tư vấn đúng để giúp hoạt động đầu tư, kinh doanh an toàn và phát triển bền vững, các giao dịch theo đó sẽ đạt hiệu quả cao hơn, cơ hội đầu tư/ kinh doanh sẽ được gia tăng qua các giải pháp tư vấn hiệu quả.

 

Dịch vụ Tư vấn Tổng quát và Thường xuyên

Nội dung và phạm vi tư vấn của Dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực thiết thân thuộc về: đầu tư, quản lý, dự án, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, nhân lực và lao động, thuế và kế toán, tài chính – tín dụng, hợp đồng và giao dịch, đấu thầu, công nghệ, xây dựng, thương mại - xuất nhập khẩu và các lĩnh vực khác đặc thù theo yêu cầu riêng trong hoạt động của từng doanh nghiệp/ nhà đầu tư. >>Tải về dữ liệu

Additional information

 

Tư vấn, Phát triển và Quản lý Dự án Đầu tư.      |     Tư vấn Quản trị Nhân sự và Hành chính - Văn phòng

Giới thiệu Visa 188 - Diện nhà Đầu tư tại Australia     |    Giới thiệu Visa làm việc tại Hoa Kỳ Loại L1, L-1A và L2

Dịch vụ Đầu tư và Di Trú Quốc tế

 toppage Lên trên     icon-printer1 In trang     icon-email1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      |     www.legalunited.com     |     www.vietunited.net     |    www.investvina.com